Nastąpił nieoczekiwany wyjątek

Nie można wykonać zapytania ():
SELECT year(from_unixtime(date)) as year FROM news WHERE year(from_unixtime(date)) <> 0